Náhradní díly Jawa arrow Obchodní podmínky
Tisk E-mail

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup ve internetovém obchodě www.montyjawa.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho kódem, názvem, variantou provedení (např. levé, pravé) a cenou.

3. Objednání zboží

Zboží nabízené na www.montyjawa.cz je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře internetovém obchodu, telefonicky na mob. čísle: 604 737 034.
Veškeré objednávky uskutečněné výše uvedenými způsoby jsou považovány za ZÁVAZNÉ.
Stornovat nebo upravit objednávku může kupující upravit nejpozději do 24 hodin od objednání, a to telefonicky na čísle: 604 737 034.

Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.montyjawa.cz, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již není k dispozici a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu bez prodlení.

4. Odstoupení od koupě, reklamace

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dodaného pracovníky Pošty (netýká se případů, kdy si kupující převezme objednané zboží osobně).

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky: - zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího (ne na dobírku) - zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování - zboží musí být v původním nebo jiném odpovídajícím obalu

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny zboží a nákladů na doručení.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

5. Cena a placení

Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění na www.montyjawa.cz.
K ceně zboží jsou připočítávány náklady na doručení - viz. bod č. 6.

6. Dodací lhůta

Lhůta pro expedici je standardně maximálně 5 pracovních dnů není-li uvedeno v podrobném popisu zboží nabízeného na www.montyjawa.cz jinak či oznámeno na webových stránkách internetového obchodu (Vánoce, dovolená, apod.). K době expedice je nutno přičíst lhůty dodání dopravce (České pošty). Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. dočasné vyprodání zboží). V takových případech bude vždy kupující o delší dodací lhůtě neprodleně informován.

7. Způsoby doručení a plateb, náklady na doručení

V současné době využíváme služeb České pošty - dobírka, cena doručení včetně balného a platby za dobírku je 100 -150 Kč podle váhy balíku. Přesná cena je zobrazena během objednávky, kdy je kompletní seznam objednaného zboží a známa celková předpokládaná hmotnost.

Objednané zboží je rozesíláno po celém území České republiky, a to prostřednictvím České pošty. V případě způsobu úhrady dobírkou je úhrada zboží realizována pracovníky Pošty při převzetí zboží v hotovosti.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy zboží nese dopravce. Kupující je povinen o míře poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Dodací lhůta České pošty je cca 1 - 3 pracovní dny.

8. Provozovatel online obchodu

Pavel Matoušek
Družstevní 549
664 11  Zbýšov    (na této adrese nelze vyzvednout žádné díly bez předchozí domluvy)

IČ: 75533090
DIČ:  CZ8007254046

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.montyjawa.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Platné od 1.8.2010

 

:: Přihlášení­ ::


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

spacer.png, 0 kB
Povinné ručení online | Havarijní pojištění | Pojištění vozidel | Poviné ručení | Pojištění | Filmy ke stažení | Povinné ručení porovnání | Porovnání povinného ručení | Písničky s akordy | spacer.png, 0 kB